ZARZĄDZENIE NR 169 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia rad dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim

Zadania Rady Dydaktycznej

Na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji została powołana Rada dydaktyczna dla kierunków studiów kryminologia, praca socjalna, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, socjologia stosowana i antropologia społeczna.

Działalność Rady Dydaktycznej na WSNSiR: więcej tu