Dr Marta Kindler opublikowała  w czasopiśmie 'Global Networks' artykuł pt. 'Networking in contexts: qualitative social network analysis' insights into migration processes'. Praca analizuje powstawanie sieci społecznych ukraińskich migrantów w Warszawie oraz znaczenie granic symbolicznych w ich funkcjonowaniu. Artykuł dostępny jest na stronie czasopisma: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/glob.12310