Dr Tomasz Warczok z IPSiR wspólnie ze Stephanie Beyer z Uniwersytetu w Hanowerze otrzymali roczny grant Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Dzięki grantowi prowadzone będą badania pt. „Zdrowie, nierówności społeczne i wartości kulturowe: zmiany postaw, norm i zachowań zdrowotnych w Polsce i w Niemczech”. W ramach projektu prowadzone będą szczegółowe analizy porównawcze zachowań zdrowotnych w obu krajach, oceny systemów opieki zdrowotnej, a także społeczno-politycznych uwarunkowań praktyk w czasie pandemii Covid-19 (stosunek do szczepień oraz polityki państwa w tym okresie, generalne zaufanie do nauki, mediów, rządu itd.)

Gratulujemy!