Ukazał się anglojęzyczny numer specjalny czasopisma INP PAN „Archiwum Kryminologii”-„Archives of Criminology”,  Volume nr 45 issue 2/2023, pt. „Changing penologies and European crime policy. Theory and practice in the global context”, przygotowany we współpracy z Europejskim Ośrodkiem Studiów Penologicznych IPSiR UW przez zaproszonych redaktorów: Joannę Banach-Gutierres, University of Warmia and Mazury, Tom Daems, KU Leuven, Institute of Criminology, Belgium, Anthea Hucklesby University of Birmingham, Jarosław Utrat-Milecki, European Centre for Penological Studies (IPSiR UW).

Link do tomu: tu