Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji obchodzi 50 urodziny. Na uroczystej sesji 5 kwietnia wspominaliśmy i spoglądaliśmy wstecz.
Podczas wyjazdu do Chęcin 6-7 maja spoglądamy na przyszłość naszego Instytutu. Dyskusja zostanie zorganizowana wokół fundamentalnych pytań, na które z jednej strony można popatrzeć jako pytania dotyczące dylematów rozwojowych „rozsadzające” Instytut. Z drugiej strony, można o nich myśleć jako dylematach napędzających zmianę, nie pozwalających „usiedzieć spokojnie” i motywujących do rozwoju. Na pewno warto zdać sobie z sprawę z natury tych dylematów i zastanowić się jak je uwzględnić w myśleniu o naszej wspólnej przyszłości. Czy powinniśmy je raczej oswoić? Przejść nad nimi do porządku dziennego? A może niektóre przezwyciężyć?

Program konferencji

Notatka pokonferencyjna