1 września rozpoczęła się kadencja nowych władz IPSiR. Przez najbliższe
4 lata Dyrektorem będzie dr hab. Tomasz Kaźmierczak, Wicedyrektorem ds. badań naukowych dr hab. Mikołaj Pawlak.
Kadencja Kierownika Studiów dr Ewy Stachowskiej trwa do końca września. Od 1 października funkcję Kierownika Studiów obejmie dr Elżbieta Bielecka.