W związku z wprowadzanymi na Uniwersytecie zamianami Biuro prasowe zachęca do odwiedzania stron internetowych UW, na których znajdują się aktualne informacje i materiały.

Teksty, przewodniki, prezentacje dotyczące zmian zachodzących na uczelni, które wynikają z przyjęcia przez Senat w czerwcu tego roku nowego Statutu można znaleźć tutaj:

Nowo przyjętą uchwałę w sprawie procedury nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego można znaleźć tu: