Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW zaprasza do składania propozycji referatów na konferencję pt. „Wiedza stosowana czy wykorzystana? Relacje między wiedzą naukową a życiem publicznym”, która odbędzie się 12 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie wydarzenia