Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 listopada br. zmarł Prof. zw. dr hab. Marcin Król, emerytowany Profesor naszego Wydziału, Dziekan w latach 1996-2002 oraz 2005-2012, Prodziekan w latach 2002-2005, założyciel i wieloletni Kierownik Katedry Historii Idei i Antropologii Kulturowej, nasz serdeczny Kolega, Mistrz i Nauczyciel.

Prof. Marcin Król był wybitnym historykiem idei i filozofem, autorem licznych książek i artykułów naukowych oraz publicystycznych, a także niezwykle cenionym przez studentów Wykładowcą, Promotorem wielu rozpraw doktorskich oraz inspirującym Wychowawcą kilku pokoleń adeptów myśli społecznej, goszczonym na wielu światowych uczelniach. Poza działalnością akademicką, Profesor Marcin Król znany był ze swojej aktywności opozycyjnej w czasach PRL oraz publicystycznej przed i po 1989 r. W 1968 roku brał udział w protestach marcowych, w 1978 r. założył opozycyjne czasopismo „Res Publica”, był sygnatariuszem Listu 64 intelektualistów przewiezionego przez późniejszych doradców strajku do Stoczni w Gdańsku w Sierpniu 1980 r., na początku lat 80. był doradcą Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, a później uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu i członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W wolnej Polsce był przewodniczącym Rady Fundacji im. Stefana Batorego i Rady Instytutu Spraw Publicznych oraz aktywnym komentatorem życia publicznego.

Profesor Marcin Król pozostanie w naszej pamięci oraz w pracach, które tworzył i do których zainspirował swoich uczniów oraz współpracowników.

Dziekan wraz z Kolegium Dziekańskim i cała społeczność Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

Link do nekrologów: http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,495829,Marcin-Kr%C3%B3l-kondolencje.html

Pogrzeb Pana Profesora odbędzie się w dniu 10 grudnia.
Msza pożegnalna rozpocznie się o godzinie 12.00 w kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie. Po mszy indywidualny przejazd na Stare Powązki, kondukt do grobu rodzinnego ruszy od bramy VI około godziny 13.30.


Link do transmisji pogrzebu: https://www.youtube.com/channel/UCyeTWsMTEBPg_i1_Ua0HiFg