18 stycznia zmarł w Warszawie prof. Andrzej Kojder, socjolog prawa,  znawca i niestrudzony propagator myśli i dorobku Leona Petrażyckiego, badacz i nauczyciel akademicki, zaangażowany uczestnik życia naukowego i publicznego.

Prof. Andrzej Kojder od 1976 roku związany był z Wydziałem Prawa i Administracji UW, na którym m.in. współtworzył Katedrę Socjologii Prawa,  którą  w latach 2003-2016 kierował.  Powierzano mu wiele ważnych funkcji publicznych. Był  m.in. był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (1998–2002) i przewodniczącym Komitetu Socjologii PAN (2003–2011). W administracji państwowej pełnił obowiązki dyrektora Biura Obsługi Politycznej Prezydenta RP, a następnie podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP (1992–1995).

Prof. Andrzej Kojder  był pracownikiem IPSiR od jego  powstania w 1972 roku do roku 1976. Należał wówczas do grupy socjologów skupionych wokół prof. Adama Podgóreckiego,  którego był uczniem i od którego przejął zainteresowanie postacią i dorobkiem Leona Petrażyckiego.  Jako członek ówczesnej kadry naukowo-dydaktycznej prof. Andrzej Kojder współuczestniczył w procesie budowania etosu i tożsamości naszego Instytutu.  W wyniku narzuconej odgórnie jego reorganizacji – w istocie formie represji ze strony  władz UW – prof. Andrzej Kojder został administracyjnie przeniesiony na Wydział Prawa i Administracji,  gdzie pracował do przejścia na emeryturę.  

Pozostanie w naszej pamięci.