Gdzie można znaleźć zatrudnienie w trakcie i po ukończeniu studiów na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w IPSiR UW? Opowiadają o tym studenci i absolwenci związani z Profilaktyką, a także sami wykładowcy prowadzący zajęcia na tych studiach. Pracę nauczycieli i badaczy akademickich łączą również z praktyką prowadzoną w rozmaitych formach: instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, sektorze prywatnym i własnej działalności gospodarczej.

Posłuchaj 🙂