10 czerwca weszło w życie zarządzenie nr 120 rektora UW w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym. Zgodnie z nim możliwe jest wyłącznie elektroniczne składanie pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych, a także elektroniczne wypełnianie protokołu egzaminu dyplomowego przez członków komisji egzaminacyjnej.
SZCZEGÓŁY
INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW
WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ
Zasady egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w IPSIR