„Sieci kobiet dla kobiet” to zajęcia ogólnouniwersyteckie skierowane do studentek 4 ostatnich semestrów studiów na UW realizowane w ramach ZIP UW.

To OGUN inny od wszystkich. Do prowadzenia zajęć zaprosiłyśmy Kobiety Wykładowczynie jak i te nie związane ze światem uniwersyteckim – Praktykujące Bizneswoman. Wszystkie z przyjemnością i pasją realizują swoje życiowe cele. Teraz chcą się podzielić doświadczeniem i wesprzeć kolejne kobiety! Bo wierzą, że w kobietach jest siła! Wpadnij w nasze Sieci!

Projekt Sieci kobiet dla kobiet składa się z 4 integralnych modułów:

Moduł pierwszy – Kobiety w świecie biznesu i codzienności – pokazuje ograniczenia społeczno-kulturowe, które wpływają na aktywność zawodową kobiet. W module wskazane zostaną sposoby przezwyciężania tych barier. 

Moduł drugi (warsztatowy, prowadzony przez trenerki): Zdobądź szczyty – samoocena oraz przywództwo – rozwija kompetencje interpersonalne, komunikacyjne, liderskie i pracy w zespole.

Moduł trzeci „Przełam obawy” – atelier prawa i przedsiębiorczości dla kobiet jest warsztatem przygotowującym do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, społecznej oraz tworzenia planu biznesowego.

Moduł czwarty SPRAWCZOŚĆ – Sięgnij po marzenia – od idei, eventu do innowacyjnego projektu (startupu) jest formą projektową, która umożliwia rozwinięcie umiejętności przekształcania idei w projekt, w tym również poczucia sprawczości oraz własnej skuteczności w podejmowanych działaniach. Moduł prowadzony jest przez przedstawicielki świata biznesu i podmiotów społecznych (NGOsów), które są moderatorkami zespołów projektowych. Pozwala to na podniesienie umiejętności analizowania, planowania, czy szerzej zarządzania, a także komunikacji i współpracy zespołowej w praktyce, kreatywności i innowacyjności.

Zajęcia obejmują 45 godzin dydaktycznych i mają przypisane 10 ECTS. Spotykamy się w wybrane czwartki od 15.30. Obowiązuje rejestracja żetonowa.

ZAPRASZAMY!!!

Więcej o nas:
https://www.facebook.com/Sieci-kobiet-dla-kobiet-UW-100779308691618
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/course.php?rg=0000-2020L-OG-UN&group=0000-OG&subject=3401-0SKK-OG&cdyd=2020L&full=0