Zapraszamy na przedmiot ogólnouniwersytecki Service learning – usługi oparte na innowacjach. W ramach kursu uczestnicy indywidualnie lub grupowo przygotują koncepcję innowacyjnej usługi wraz z podstawowym biznesplanem.

Do wyboru są trzy ścieżki tematyczne, które mają odrębny program:

  • Innowacyjne usługi społeczne 
  • Innowacyjne usługi edukacyjne (zwłaszcza w obszarze edukacji nieformalnej i pozaformalnej)
  • Usługi w ramach ekonomii współdzielenia/ekonomii dostępu

Zajęcia składają się ze spotkania wprowadzającego i podsumowującego, trzech warsztatów: Design Thinking, Service Design, Social Impact, spotkań z pracodawcami, indywidualnych konsultacji oraz spotkania zEU Policy Lab w Brukseli.

Prowadzący:  dr hab. Bohdan Skrzypczak

Terminy:

  • Spotkanie wprowadzające 25.02.2021
  • Warsztaty 04.03, 18.03, 08.04.2021
  • Wizyty u pracodawcy oraz konsultacje indywidualne – ustalane w porozumieniu z uczestnikami

Zajęcia dobywają się w formie zdalnej.

Zajęcia realizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegóły w sylabusie i na stronie programu:
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/course.php?rg=&group=&subject=&cdyd=&course_id=448391&gr_no=1

https://zip.uw.edu.pl/aktualnosci/13

Rejestracja żetonowa

Wymagania: znajomość języka angielskiego

Studenci drugiego i trzeciego roku studiów pierwszego stopnia

Studenci drugiego stopnia

Studenci czterech ostatnich semestrów studiów jednolitych

Zapraszamy!