Częściowe studia za granicą to doświadczenie innej kultury, studiowania na innej uczelni, poznanie studentów z wielu krajów, podniesienie kompetencji językowych, doskonała okazja do rozwoju osobistego, zostaje po nim ślad w CV 🙂 WARTO!

Zapraszamy do udziału w programie Erasmus+

Poniżej znajdują się zasady rekrutacji na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ 2023/2024, lista uczelni zagranicznych oraz formularz zgłoszeniowy.

Konsultacje koordynator ds. mobilności dr Jadwigi Królikowskiej:

poniedziałek godz. 9.30 lub po 15.15 w pokoju 56

mail: j.krolikowska@uw.edu.pl

Więcej informacji:

Zasady rekrutacji

http://bwz.uw.edu.pl/studia-2023-2024/

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2023/01/2023SMS_og_zas_kwalifkacji.pdf

Zachęcamy do kontaktu, a przede wszystkim na konsultacje do dr hab. Jadwigi Królikowskiej