Zakład Psychologii dewiacji zaprasza do udziału we współorganizowanych z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego wydarzeniach naukowych.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Niepełnosprawność – wyzwanie czy zadanie we współczesnym świecie? 25 listopada 2022, UKSW:
https://pedagogika.uksw.edu.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-ogolnopolskiej-konferencji-naukowej-niepelnosprawnosc-wyzwanie-czy-zadanie-we-wspolczesnym-swiecie-

II Sympozjum Resocjalizacja w praktyce- autorskie projekty oddziaływań, dotyczącym różnych doświadczeń praktyków w pracy resocjalizacyjnej, 5 grudnia 2022, UKSW:
https://pedagogika.uksw.edu.pl/zaproszenie-do-wziecia-udzialu-w-bezplatnym-ii-sympozjum-resocjalizacja-w-praktyce-autorskie-projekty-oddzialywan-dotyczacym-roznych-doswiadczen-praktykow-w-pracy-resocjalizacyjnej/

V Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencje naukową “Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”,
20 lutego 2023, UKSW:
https://pedagogika.uksw.edu.pl/zapraszenie-do-wziecia-udzialu-w-bezplatnym-ii-sympozjum-resocjalizacja-w-praktyce-autorskie-projekty-oddzialywan-dotyczacym-roznych-doswiadczen-praktykow-w-pracy-resocjalizacyjnej/