Wg zarządzenia rektora UW z 7 września zajęcia w semestrze zimowym roku 2020/2021 odbywać się będą w formie zdalnej. Jednak zarządzenie pozwala także w uzasadnionych przypadkach na organizację zajęć w formie stacjonarnej. Katalog takich wyjątków jest szeroki, są to m.in. zajęcia o charakterze laboratoryjnym, terenowym lub integrującym studentów pierwszego roku studiów. Zajęcia te prowadzone będą z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych. W IPSIR w sposób stacjonarny prowadzone będą Warsztaty integrujące dla studentów I roku studiów I stopnia oraz zajęcia z Socjoterapii dla studentów III roku Pracy socjalnej. Warsztaty integrujące odbędą się w dniu 15 października, terminy zajęć z Socjoterapii zostaną ustalone.