Z przyjemnością informujemy, że dr Bartłomiej Skowroński z Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSIR UW został zgłoszony przez studentów do nagrody dla najbardziej cenionych i lubianych nauczycieli akademickich w ramach wielkiego Plebiscytu Edukacyjnego, który w województwie mazowieckim jest prowadzony przez „Polska Times, „Echo Dnia” oraz „Tygodnik Ostrołęcki”.

Głosowanie w plebiscycie rozpoczęło się we wtorek, 25 października i potrwa do wtorku, 13 grudnia 2022 r. do godz. 21:00.

Żeby zagłosować, wyślij SMS MZG.15 na numer 7303 lub oddaj głos na stronie https://polskatimes.pl/p/kandydaci/1014653

Bartłomiej Skowroński jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Od ponad 20 lat zajmuje się resocjalizacją w społeczności lokalnej. Od prawie 13 lat jest nauczycielem akademickim. Aktualnie pracuje w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej.

Prowadzi liczne projekty badawcze, jest autorem publikacji, które ukazały się w czasopismach o zasięgu światowym m.in. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Journal of Religion and Health, Frontiers in Psychology, International Journal of Environmental Research and Public Health i wielu innych.

Dr Bartłomiej Skowroński łączy teorię z praktyką. Był wychowawcą i streetworkerem, a od ok 18 lat pracuje jako kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ.

Ponad wszystko ceni pracę dydaktyczną ze studentami. W trakcie warsztatów metodyki resocjalizacji stosuje aktywne metody, których celem jest podniesienie nie tylko poziomu wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności i kompetencji przyszłych praktyków resocjalizacji.