W dniach 14-17 września odbył się w Warszawie XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, którego hasłem przewodnim było „Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje”. Zjazdy socjologiczne odbywają się raz na trzy lata i są świętem tej dyscypliny. Tradycyjnie Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji był podczas Zjazdu bardzo silnie reprezentowany. Przede wszystkim odbyła się zorganizowana z okazji 50-lecia Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji sesja specjalna „Socjologia w dialogu z praktyką i innymi dyscyplinami – wokół dziedzictwa Adama Podgóreckiego” poprowadzona przez Tomasza Kaźmierczaka, w trakcie której wystąpili m. i. Aleksander Manterys i Irena Rzeplińska.

Pracownicy i pracowniczki z IPSiR współorganizowali trzy grupy tematyczne:

Aleksander Manterys Wspólnotowość, trybalizm, uspołecznienie w socjologii klasycznej. Historia i współczesna recepcja

Adriana Mica Failure: Limits to success and inequality of falling in contemporary society

Wojciech Misztal Cum civis de futuro: apologizacja czy instrumentalizacja społeczeństwa obywatelskiego?

Badaczki i badacze z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji wygłosili blisko 10 referatów:

Łukasz Drozda Polityka miejska w przedwojennej Ukrainie

Kseniya Homel Inicjatywy nieformalne jako przykład samoorganizacji kobiet z doświadczeniem migracji w Polsce

Marta Kindler The in-betweens of occupational mobility. Labour migration and knowledge production

Joanna Klimczak Punitywność polskiego społeczeństwa, cecha zmienna czy stała?

Jadwiga Królikowska Refleksje penologiczne sędziów karnych

Aneta Ostaszewska Pisanie naukowe jako proces emancypacji własnego ja. Ja w perspektywie badań feministycznych

Ewa Stachowska Między religijnością a duchowością młodzieży – wybrane aspekty na podstawie społeczności akademickiej

Olga Wanicka „Thank’s Sis, I’m praying for your work permit!” – Vlog jako element infrastruktury migracyjnej – Przypadek Filipińskich Pracowników Migrujących

Tomasz Warczok Trajektoria i struktura polskiego pola socjologii w warunkach przepływów globalnych

Ponadto Mikołaj Pawlak poprowadził otwierającą Zjazd sesję z wystąpieniami zaproszonych mówców.

Więcej informacji na temat XVIII Zjazdu Socjologicznego dostępnych jest na stronie: https://zjazdpts.pl/