Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Aneta Ostaszewska otrzymała wyróżnienie za pracę pt. Proces kształtowania kobiecej podmiotowości. Praca biograficzna. Pedagogiczne studium samorozwoju bell hooks, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, w konkursie na prace badawcze z pedagogiki społecznej, w wyniku którego przyznawana jest Nagroda im. Profesor Ireny Lepalczyk.

Nagroda przyznawana jest przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

http://www.ltn.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=291&Itemid=90&limitstart=3