16 listopada wręczono Wyróżnienie Rektora, które otrzymało 178 pracowników UW. Jest to nagroda przyznawana za działalność naukową i dydaktyczną, która w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju i wzrostu prestiżu UW. Kandydatów zgłaszają w drodze konkursu dziekani i kierownicy jednostek organizacyjnych. Listy kandydatów są następnie analizowane przez ogólnouczelnianą komisję.

W tym roku wsród wyróżnionych znalazły się dwie naukowczynie z IPSIR: dr Katarzyna Witkowską-Rozpra oraz dr hab. Dagmara Woźniakowską-Fajst.

Serdecznie gratulujemy!!!

https://www.uw.edu.pl/pracownicy-uw-nagrodzeni/…

Uroczystość wręczenia Nagród Dydaktycznych i Wyróżnień Rektora. Fot. M. Kaźmierczak/UW.