Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, 

Jeśli jesteś Studentką/Studentem IPSIR i chcesz zaangażować się w pomoc wolontaryjną udzielaną uchodźcom z Ukrainy, prowadząc różnego rodzaju formy pomocy i inicjatywy (np. zajęcia edukacyjne, spotkania integracyjne i rekreacyjne, warsztaty, wydarzenia, itd.) otrzymując przy tym odpowiednie przygotowanie i wsparcie możesz zgłosić się do udziału w projekcie. 

Projekt będzie realizowany od kwietnia do czerwca i od października do grudnia 2022 r. (przerwa w okresie lipiec-wrzesień). 

Dzięki udziałowi w projekcie otrzymasz: 

1. możliwość udziału w kilkugodzinnym szkoleniu online, na temat pracy z osobą w kryzysie i stresie oraz specyfiki pracy z dziećmi i młodzieżą uchodźcami,

2. możliwość udziału raz w miesiącu w superwizji, której celem będzie wsparcie Was Studentów, abyście mieli przestrzeń do omówienia swoich trudności, problemów, podzielenia się refleksjami i otrzymania wsparcia,

3. przez cały okres realizacji projektu wsparcie koordynatora projektu (pracownika IPSIR), który będzie wspierał Was w organizowanej przez Was pomocy uchodźcom a także koordynował Wasze prace,

4. wyjątkowo cenne umiejętności i kompetencje w pracy zespołowej, pomocowej, warsztatowej, a przede wszystkim wyjątkowe doświadczenie w kontakcie z osobami uciekającymi przed wojną,

5. zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie. 

W projekcie mogą wziąć udział Studentki/Studenci IPSIR – wszystkich kierunków (stacjonarni i niestacjonarni), w tym również Studentki/Studenci III roku PSiR, nawet jeśli nie wiedzą czy w kolejnym sem. będą kontynuować studia II stopnia w IPSIR, a także studenci II roku II stopnia. 

Wymagamy jednak, aby zgłosiły się osoby, które będą z zaangażowaniem i odpowiedzialnie realizować swoje zadania. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 6.04 na adres

a.domzalska2@uw.edu.pl i e.bielecka@uw.edu.pl 

Prosimy:

– w tytule maila wpisać: Projekt – uchodźcy

– w treści maila wpisać:

Imię i nazwisko, kierunek, rok studiów, tryb (stacjonarny/niestacjonarny) oraz w 1-2 zdaniach swoje wstępne propozycje formy pomocy Uchodźcom.   

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Pozdrawiamy

dr Elżbieta Bielecka 

dr Aneta Domżalska