W dniu 24 maja 2023 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Wokół problematyki zdrowia psychicznego: aktualne problemy, dylematy i wyzwania”. Została ona zorganizowana przez Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz Klinikę Psychiatrii Sądowej, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Wydarzanie miało interdyscyplinarnych charakter, tematem wiodącym była problematyka zdrowia psychicznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy, wyzwania oraz zagrożenia i ryzyka związane z tym obszarem.

Konferencję uroczyście otworzyli: dr hab. Anna Mosiołek, Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii, dr hab. Aneta Gawkowska, Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, dr hab. Tomasz Kaźmierczak, Dyrektor Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, prof. Janusz Heitzman, Kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej IPIN o dr Grzegorz Kudlak, Kierownik Zakładu Psychologii Dewiacji IPSiR UW.

Gośćmi Konferencji byli znamienici specjaliści z obszaru psychiatrii, psychologii klinicznej, pedagogiki, socjologii i prawa m.in.: Prof. Janusz Heitzman, dr hab. prof. UM w Łodzi Błażej Kmieciak, Prof. Czesław Czabała, Prof. UG dr Marcin Szulc, dr hab. n.med. Barbara Remberk, dr hab. n.med. Justyna Klingemann, Prof. ucz. dr hab. Barbara Galas, dr n.hum. Maria Gordon.

Wydarzenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem prelegentów i słuchaczy. Odbyły się dwie sesje plenarne, sesja szczegółowa dotycząca wybranych zagadnień klinicznych, sesja studencko-doktorancka oraz sesja plakatowa.

Poza prelegentami przedstawiającymi wyniki swoich badań, interesujące refleksje i wnioski badawcze konferencja zgromadziła szeroką rzeszę słuchaczy biernych, łącznie w konferencji wzięło udział 130 osób.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele ośrodków naukowych z całej Polski m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu WSB Merito.

Pomoc w działaniach organizacyjnych zapewnili studenci z Koła Naukowego Psychoresocjalizacji IPSIR UW.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za udział w wydarzeniu.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji