Zasady drugiej tury ogólnouniwersyteckiej dot. częściowych studiów (SMS)

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek zatwierdził zasady drugiej tury kwalifikacji na częściowe studia Erasmus (SMS).
Druga tura trwać będzie do 14. 10. 2022 r., jest koordynowana przez Sekcję Erasmus i dotyczy wyjazdów  w semestrze letnim 2022/23. 
W drugiej turze NIE mogą brać udziału studenci, którzy zostali zakwalifikowani w pierwszej turze 2022/23, nawet, jeśli zrezygnują z przyznanego stypendium. 
Zasady i formularze dot. drugiej tury znajdują się na stronie BWZ: http://bwz.uw.edu.pl/studia-2022-2023/ 

Pytania w tej sprawie prosimy kierować do p. Ewy Makal-O’Hara lub p. Doroty Wiącek (erasmusbwz@uw.edu.pl; tel. 55 24 232 lub 55 24 068).