Już w semestrze zimowym zapraszamy do uczestnictwa w przedmiocie ogólnouniwersyteckim Sieci kobiet dla kobiet. Zajęcia mają na celu wzmocnienie kompetencji i umiejętności przedsiębiorczych u studentek. 

Zajęcia składają się z 4 komplementarnych modułów:
1. Kobiety w świecie biznesu i codzienności – rys społeczno-kulturowy – moduł konwersatoryjny 
2. Zdobądź szczyty – samoocena oraz przywództwo – warsztaty  w grupach 
3. „Przełam obawy” – atelier prawa i przedsiębiorczości dla kobiet – szkolenie w grupach 
4. SPRAWCZOŚĆ – Sięgnij po marzenia – od idei, eventu do innowacyjnego projektu (startupu) – moduł projektowy realizowany w grupach. Projekty będą moderowane przez przedsiębiorczynie, przedstawicielki otoczenia zewnętrznego.

Koordynator merytoryczny: dr Ewa Stachowska,
Koordynator organizacyjny: Emilia Żukowska-Stępniak

Zajęcia organizacyjne w dn. 8 października 2020 r. – o godz. 15.30
Miejsce – IPSiR
Liczba miejsc: 40
Na zajęcia obowiązuje rejestracja żetonowa!
Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły zajęć w sylabusie
Więcej o ZIP UW