Zapraszamy na przedmiot ogólnouniwersytecki Service learning – usługi oparte na innowacjach. W ramach kursu uczestnicy indywidualnie lub grupowo przygotują koncepcję innowacyjnej usługi wraz z podstawowym biznes planem.

Zapraszamy na przedmiot ogólnouniwersytecki Service learning – usługi oparte na innowacjach. W ramach kursu uczestnicy indywidualnie lub grupowo przygotują koncepcję innowacyjnej usługi wraz z podstawowym biznes planem. 

Do wyboru są trzy ścieżki tematyczne:

  • Innowacyjne usługi społeczne 
  • Innowacyjne usługi edukacyjne (zwłaszcza w obszarze edukacji nieformalnej i pozaformalnej)
  • Usługi w ramach ekonomii współdzielenia/ekonomii dostępu

Zajęcia składają się ze spotkania wprowadzającego i podsumowującego, trzech warsztatów: Design Thinking, Service Design, Social Impact, wizyt u pracodawców, indywidualnych konsultacji oraz trzydniowego wyjazdu studyjnego do jednego z europejskich miast (Niemcy, Anglia, Hiszpania).

Prowadzący:  dr hab. Bohdan Skrzypczak

Terminy:

  • Spotkanie wprowadzające 20.02.2020 
  • Warsztaty 05.03, 19.03, 02.04.2020
  • Wizyty u pracodawcy oraz konsultacje indywidualne – ustalane w porozumieniu z uczestnikami
  • Wyjazd studyjny – maj 2020 r.

Miejsce: IPSiR

UWAGA:

Zajęcia realizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego – nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych z wyjazdem!

Uczestnicy otrzymają na zakończenie zaświadczenie o udziale w programie

Szczegóły w sylabusie i na stronie programu:

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=3401-0SLU-OG

https://zip.uw.edu.pl/service-learning%E2%80%93zajecia-i-wyjazd-studyjny

Obowiązuje rejestracja żetonowa.