Przy okazji wydania dwutomowej monografii „Penologia ogólna. Perspektywa integralnokulturowa” Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych im. prof. Genowefy Rejman w porozumieniu z Wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego uznał za zasadne dokonanie formalnego wyodrębnienia serii wydawniczej penology.org, której założeniem jest promowanie szeroko rozumianych, interdyscyplinarnych studiów penologicznych poświęconych idei kary, działaniu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz funkcjonowaniu innych, w szczególności represyjnych środków kontroli społecznej.

W Europejskim Ośrodku Studiów Penologicznych, utworzonym w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW w 2008 roku, ukazało się do dzisiaj jedenaście monografii i opracowań zbiorowych, „Penologia ogólna” to zatem dwunasty i trzynasty tom tej serii. Większość wcześniejszych publikacji została również wydana przez WUW, a ich wykaz znajduje się w każdej kolejnej publikacji.

Celem działalności Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych, zgodnie z ideą jego patronki profesor Genowefy Rejman, jest osiągnięcie większego wpływu polskiej myśli prawniczej i społecznej na kształt europejskiej polityki karnej – szersze informacje na temat koncepcji i programu EOSP można znaleźć na stronie internetowej penology.org. Aby jednak cele te mogły się urzeczywistnić, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego punktu odniesienia do takiej debaty w Polsce.

Dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. uczelni: „Zapraszamy Państwa do współpracy. Mamy nadzieję, że wymiana poglądów – zarówno w języku polskim, jak i w innych językach europejskich – na temat wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i innych sferach represyjnej kontroli społecznej będzie sprzyjać uzyskaniu interdyscyplinarnego, szerszego spojrzenia na teoretyczny i praktyczny wymiar tych ogromnie złożonych problemów w Polsce, Europie i na świecie”.
Kontakt: j.utrat-milecki@uw.edu.pl

Więcej o publikacjach na stronie WUW: tu