Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych wraz z Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR zapraszają na seminarium z serii „Changing penologies”, na temat aktualnych kwestii istotnych w polityce karnej, penitencjarnej i penologii, które odbędzie się 10 maja br. w godzinach 10.00 – 15.00 w budynku IPSiR ul. Podchorążych 20, w sali nr 37. Seminarium powiązane jest z promocją specjalnego anglojęzycznego numeru „Archiwum Kryminologii” nr 2/2023 przygotowanego we współpracy z Europejskim Ośrodkiem Studiów Penologicznych.

European Centre for Penological Studies and  Chair of Criminology and Criminal Policy of Institute of Social Prevention and Resocialization of University of Warsaw invite to the Seminar from the series “Changing Penologies” on the up to date  important issues of penal policy and penitentiary policy and penology, which will be held on 10 of May 2024  10.00-15.00  in the building of IPSiR  Pochorążych Street 20 Warsaw in the room 37. Seminar is related to the promotion of the special issue of Archives of Criminology 2/2023 which was prepared in cooperation with European Centre for Penological Studies.

Programme

10.15 Meeting in room 37, coffee time and greeting of new members of European Centre for Penological Studies

10.30 Jarosław Utrat-Milecki, Opening speech, presentation of some issues from the special issue of Archives of Criminology nr 2/2023 on Changing Penologies

10.50 discussion

11.00 Joanna Banach-Gutierrez, Human Dimension of a „Smart Prison” from Finnish Perspectives

11.20 discussion

11.30 Anthea Huckelsby, Electronic Monitoring in England and Wales

11.50 discussion

12.00 Coffee Break

12.20 Paweł Ostaszewski, Joanna Klimczak, Research on re-offending under the Electronic Monitoring System in Poland

12.40 discussion

12.50 Katarzyna Wiśniewska, Between justice and modernity: new technologies in criminal justice system

13.10 discussion

13.20 Sylwia Różycka-Jaroś, Serious Case Review – the new procedure for protecting children against violence in Poland

13.40 discussion

13.50 Jadwiga Królikowska, Avoiding Punishment. An example

14.10 discussion

14.20 Marta Gomola, Penal liability of Juveniles in Poland compared to chosen European Countries

14.40 discussion

14.50 Jarosław Utrat-Milecki, Closing remarks

Departure for dinner