17 kwietnia 2024 r. odbędzie się Seminarium na temat wybranych kwestii reform prawa karnego w Polsce oraz Anglii i Walii, wystąpienie Jarosława Utrat-Mileckiego i Stephena Shute organizowane wspólnie przez  Institute of Criminology University of Sussex i Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych, seminarium dostępne na platformie ZOOM,17 kwietnia 2024, godzina 15-16

https://universityofsussex.zoom.us/j/94952669486?pwd=cy9DU3QyY0lQRDFCeHZHSitjNHVsdz09

info tutaj

17 of April 2024  Seminar on the chosen questions of the reforms of criminal law in Poland and England and Wales, the presentations by Jarosław Utrat-Milecki  and  Stephen Shute organize by Institute of Criminology of University of Sussex with the European Centre for Penological Studies,  meeting with platform ZOOM on 17 of April 15 pm-16 pm

https://universityofsussex.zoom.us/j/94952669486?pwd=cy9DU3QyY0lQRDFCeHZHSitjNHVsdz09

Info here