W imieniu Failure Lab (dr hab. A. Mica) oraz Kryminologicznego Koła Naukowego zapraszamy na międzynarodowe seminarium na temat porażki, które odbędzie się 6 oraz 7 maja w naszym Instytucie (sala 55).

Od kilku lat trwają prace nad połączeniem teorii porażki z innymi nurtami krytycznymi wobec konstrukcji norm społecznych i instytucjonalnych praktyk dotyczących sukcesu. Szczególnie ważne jest to, że Europa Środkowo-Wschodnia jest coraz bardziej widoczna jako atrakcyjny obszar empiryczny.

Seminarium ma charakter kameralny. Pierwszy dzień jest dedykowany prezentacjom bardziej doświadczonych badaczy. A drugi dzień tym młodszym – także dwójce studentów naszego instytutu oraz potencjalnej doktorantce z Korei.

Szczegóły programu znajdziecie Państwo tutaj: https://policy-failures.uw.edu.pl/?page_id=514

Informacje o referentach tutaj: https://policy-failures.uw.edu.pl/?page_id=571