Uprzejmie informujemy, że zgodnie z pismem Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia p. prof. Sławomira Żółtka zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy w nadchodzącym roku akademickim 2021/2022 będą odbywały się – co do zasady – w formie stacjonarnej, o ile możliwości tej nie ograniczą zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.