W ostatnich tygodniach w zagranicznych czasopismach ukazały się 2 publikacje autorstwa dra Bartłomieja Skowrońskiego, pracownika naukowego Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego.

W prestiżowym czasopiśmie Frontiers in Psychology (Impact Factor 4.232), został opublikowany artykuł zatytułowany “Introduction and validation of the Antisocial Beliefs Scale in a sample of Polish prisoners”, który prezentuje właściwości psychometryczne (trafność, rzetelność) pierwszego polskiego narzędzia do diagnozy postaw antyspołecznych, którego autorem jest dr Bartłomiej Skowroński. Jest to rodzime narzędzie oparte o teorię wadliwej integracji postaw autorstwa Czesława Czapówa. Artykuł został opublikowany dzięki wsparciu Prorektora ds. badań, Pana prof. Zygmunta Lalaka.

Skowroński, B. (2022). Introduction and validation of the Antisocial Beliefs Scale in a sample of Polish prisoners. Frontiers in Psychology, 13:991687, doi: 10.3389/fpsyg.2022.991687

Z kolei w czasopiśmie International Journal of Prisoner Health ukazał się artykuł zatytułowany “Psychophysical quality of life and its determinants in prisoners: the role of selected psychosocial factors” autorstwa dra Bartłomieja Skowrońskiego oraz dr Elżbiety Talik z KUL. Jest to kontynuacja serii artykułów już opublikowanych, prezentujących wyniki badań na temat jakości życia osób przebywających w placówkach penitencjarnych.

Skowroński, B., Talik, E. (2022). Psychophysical quality of life and its determinants in prisoners: the role of selected psychosocial factors. International Journal of Prisoner Health, ahead-of-print doi.org/10.1108/IJPH-10-2021-0102