W ostatnich tygodniach w czasopismach międzynarodowych ukazały się kolejne dwie publikacje autorstwa dra Bartłomieja Skowrońskiego, pracownika naukowego Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego.

W prestiżowym czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health (Impact Factor 4.6), został opublikowany artykuł zatytułowany “The Development and Validation of the Antisocial Preferences Scale”, który prezentuje właściwości psychometryczne (trafność, rzetelność) narzędzia do diagnozy postaw antyspołecznych – preferencji antyspołecznych, którego autorem jest dr Bartłomiej Skowroński. Jest to rodzime narzędzie oparte o teorię wadliwej integracji postaw autorstwa Czesława Czapówa.

Skowroński, B. (2023). The Development and Validation of the Antisocial Preferences Scale. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20, 2366.

Z kolei w czasopiśmie International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health (Impact Factor 1.8) ukazał się artykuł zatytułowany “FACTORS RELATED TO PERSONAL QUALITY OF LIFE IN PRISON INMATES” autorstwa dra Bartłomieja Skowrońskiego oraz dr Elżbiety Talik z KUL. Jest to ostatni z serii artykułów, prezentujących wyniki badań na temat jakości życia osób przebywających w placówkach penitencjarnych.

Skowroński, B., Talik, E. (2023). FACTORS RELATED TO PERSONAL QUALITY OF LIFE IN PRISON INMATES. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 36(2): https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01961

Oba artykuły zostały opublikowane dzięki wsparciu Prorektora ds. badań UW, Pana Prof. Zygmunta Lalaka.