Adriana Mica i Mikołaj Pawlak opublikowali z Anną Horolets (IEiAK UW) i Pawłem Kubickim (SGH) w czasopiśmie „East European Politics and Societies” artykuł pt. „Ignorance as an Outcome of Categorizations: The “Refugees” in the Polish Academic Discourse before and after the 2015 Refugee Crisis”. Analizują w nim, jak kategoryzowani są uchodźcy oraz jakie aspekty uchodźstwa są ignorowane w pracach akademickich oraz jakie niesie to konsekwencje dla polityki migracyjnej.

Artykuł jest dostępny na stronie czasopisma [LINK].