Trzyletnie studia I stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym i wieczorowym) oraz dwuletnie studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym i wieczorowym).

Utworzony samodzielny kierunek uniwersytecki profilaktyka społeczna i resocjalizacja to oferta dydaktyczna odpowiadająca na potrzeby społeczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i skutecznego radzenia sobie z nimi. Studia mają charakter interdyscyplinarny i wysoce specjalistyczny.