Dlaczego warto studiować Profilaktykę społeczną i resocjalizację w IPSiR UW? – posłuchaj podcastu

Co robią zawodowo absolwenci, studenci i wykładowcy Profilaktyki społecznej i resocjalizacji na UW? – posłuchaj podcastu

Trzyletnie studia I stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym i wieczorowym) oraz dwuletnie studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym i wieczorowym).

Utworzony samodzielny kierunek uniwersytecki profilaktyka społeczna i resocjalizacja to oferta dydaktyczna odpowiadająca na potrzeby społeczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i skutecznego radzenia sobie z nimi. Studia mają charakter interdyscyplinarny i wysoce specjalistyczny.

Więcej o I stopniu: TUTAJ
Więcej o II stopniu: TUTAJ
REKRUTACJA