Studia magisterskie z pracy socjalnej – dlaczego warto je wybrać? – posłuchaj podcastu 🙂

Praca socjalna to kierunek studiów dla tych, którzy chcieliby swoją karierę zawodową rozwijać w obszarze pracy
z i na rzecz innych ludzi, w szczególności osób, rodzin lub społeczności doświadczających różnego typu problemów życiowych. Studiowanie pracy socjalnej to z jednej strony zdobywanie interdyscyplinarnej wiedzy (socjologia, psychologia, pedagogika, prawo) pozwalającej zrozumieć ludzi przeżywających życiowe trudności oraz  rozpoznawać mechanizmy, które  do powstawania tych trudności prowadzą, z drugiej  – to uczestnictwo
w warsztatach, ćwiczeniach i praktykach służących nabywaniu umiejętności profesjonalnego pomagania, np. pracy z jednostką lub rodziną, prowadzenia grup wsparcia, aktywizowania społeczności.

Ukończenie studiów na kierunku praca socjalna daje ustawowe uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uznawane także w innych krajach Unii Europejskiej. Niezależnie od korzyści formalnych i czysto zawodowych studia te przynoszą inne pożytki przydatne na współczesnym rynku pracy, ale także, a może przede wszystkim, we własnym życiu: uwrażliwiają na potrzeby i problemy innych ludzi, rozwijają tzw. umiejętności miękkie (interpersonalne), pozwalają lepiej zrozumieć siebie, innymi słowy, wspomagają rozwój osobisty.

Więcej o kierunku: TUTAJ
REKRUTACJA