24 czerwca odbył się pierwszy w historii IPSiR egzamin magisterski w trybie zdalnym. Pani Monika Piasecka uzyskała tytuł magistra kryminologii. Komisja egzaminacyjna w składzie dr hab. Mikołaj Pawlak, dr hab. Beata Gruszczyńska i dr hab. Aneta Ostaszewska wystawiła na dyplomie ocenę dobrą plus. Gratulujemy!