19-21 marca 2019 r. w IPSiR odbyła się kolejna edycja wymiany studenckiej z University of Birmingham. Z tej okazji odwiedziła nas wraz ze swoimi wykładowcami 7-osobowa grupa studentek pracy socjalnej z tamtejszej School of Social Policy. Goście z Wielkiej Brytanii spotkali się z 11 studentami II roku pracy socjalnej z naszego Instytutu.

Tematem piątej edycji polsko-brytyjskiego programu była praca socjalna w warunkach interwencji kryzysowej. Studenci z Polski i Wielkiej Brytanii uczestniczyli w związku z tym w wykładach, warsztatach i spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, prowadzonych przez wykładowców z Warszawy i Birmingham. Oprócz tego uczestnicy warsztatów odwiedzili publiczne i pozarządowe instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi, pracą interwencyjną z rodzinami czy pomocą dla dzieci i młodzieży. Studentki i studenci mieli dzięki temu okazję wymienić się doświadczeniami oraz wiedzą dotyczącymi specyfiki ich studiów. Pozwoliło im to przyglądać się specyfice pracy socjalnej w odniesieniu do uwarunkowań dotykających tej sfery w obu państwach. Warsztaty ze strony UW zorganizował Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej IPSiR.