Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 8 października odeszła od nas dr Katarzyna Sawicka, nasza wspaniała koleżanka, a dla wielu serdeczna przyjaciółka.

Całe swe pracowite życie związała z Uniwersytetem Warszawskim prowadząc zajęcia dydaktyczne oraz badania naukowe w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, w którym była zatrudniona od momentu jego powstania. Pełniła w nim wiele rozmaitych funkcji i podejmowała szereg aktywności przyczyniających się do jego rozkwitu w trudnych czasach wdrażania systemu bolońskiego na UW.

Była wieloletnim dyrektorem IPSiR, kierownikiem Studiów Podyplomowych Socjoterapii, od lat z oddaniem pracowała w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej.

Jako Dyrektor znana była z niezależności sądów i  śmiałych decyzji, jako koleżanka utrzymywała ciepłe, serdeczne relacje z pracownikami i studentami wszystkich typów studiów.

Pasjonowała ją tematyka reintegracji społecznej i zastosowań socjoterapii w praktykach edukacyjnych i kuratorskich. Należała do pionierów badania podkultur nieletnich przestępców ściśle współpracując z promotorem jej doktoratu prof. Stanisławem Jedlewskim, współtwórcą IPSiR.

Mimo zdrowotnych zawirowań zachowała dzielność życiową, przeżyła bowiem dawno temu dwukrotnie śmierć kliniczną, ale zwycięsko powracała. Tym razem otworzyły się i zatrzasnęły za nią nieodwołanie wrota do Wieczności, pozostawiając całą społeczność naszego Instytutu w głębokim żalu z uczuciem pustki po stracie wybitnej i drogiej nam Osoby.  

                                                                                             Społeczność IPSiR UW

                                                                                             Koledzy i Przyjaciele