dr Wojciech Wypler

Dr Wojciech Wypler jest psychologiem. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta oraz pełni funkcję pełnomocnika Dyrektora IPSIR ds. praktyk studenckich.

Badania Wojciecha Wyplera koncentrują się wokół nieuczciwości w związkach partnerskich, rodzinie i pracy. Jego ostatnie artykuły naukowe dotyczą nieuczciwości studentów, kłamstw w psychoterapii oraz samousprawiedliwienia zachowania.

Wojciech Wypler ukończył psychologię na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego gdzie się następnie doktoryzował.