dr Bogusława Filipowicz

Dr Bogusława Filipowicz jest historykiem. Ukończyła studia magisterskie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Specjalizacje w zakresie historii i antropologii religii oraz historii i antropologii prawa przygotowała na uniwersytetach we Francji, Université Paris IV – Sorbonne oraz Université de Paris X – Nanterre (obecnie Université Paris Ouest – Nanterre). Doktorat z historii uzyskała w Université Paris IV – Sorbonne.

Pracowała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie „Artes Liberales”). W Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego pracuje od 2009 r. Jest autorką blisko 30 artykułów i tłumaczeń naukowych. Ostatnio opublikowała m.in. „La valeur de la fecondité dans la famille antique à la lumière des textes patristiques (commentaires de Lc 1, 26-38 et Lc 2, 22-40)”, „Prawo karne w Syrii-Palestynie w starohebrajskich tekstach biblijnych”, [w :] „Z dziejów afektu penalnego (pod red. naukową Jarosława Utrat-Mileckiego)”.

Jest inicjatorką i organizatorką wielu naukowych konferencji i seminariów krajowych i międzynarodowych. Brała udział w międzynarodowych konferencjach zagranicznych. Współpracuje m.in. z ośrodkami akademickimi we Francji.