Misją Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej jest poznanie, opisanie i wyjaśnienie problemów przestępczości i reakcji na przestępczość. Przedmiotem naszych zainteresowań są m.in. rozmiary, uwarunkowania i etiologia przestępczości w Polsce i w Europie, wiktymizacja i lęk przed przestępczością, metodologia badań kryminologicznych, teorie kryminologiczne, prawa człowieka, zbrodnie państwa, kara śmierci, kara pozbawienia wolności, funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, postępowanie wobec nieletnich oraz problemy procesu karnego. Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej została powołana w IPSiR w 1978 roku, do roku 2002 nosiła nazwę Zakładu Kryminologii i Polityki Kryminalnej.

Obecnie w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej prowadzimy badania nad karami długoterminowymi, w tym więźniami dożywotnimi, zarządzaniem więzieniem, prognozą kryminologiczną i procesem karnym, wiktymizacją, przemocą ekonomiczną oraz przestępczością i zachowaniami dewiacyjnymi nieletnich. Realizowane przez nas projekty badawcze uzyskały wsparcie finansowe m.in. Narodowego Centrum Nauki.

Prowadzone przez nas wykłady, konwersatoria i seminaria obejmują kryminologię, kryminologię stosowaną, ilościową, porównawczą i zieloną, prawo karne, prawo karne wykonawcze, zagadnienia procesu karnego, metody i techniki badań w kryminologii, wiktymologię, politykę kryminalną, terroryzm, podstawowe prawa i wolności człowieka, zarządzanie ryzykiem w instytucjach publicznych, metody analizy statystycznej, przestępczość i przestępczość zorganizowaną oraz przemoc i zachowania dewiacyjne. Koordynujemy kierunek studiów II stopnia „Kryminologia” oraz specjalizację prawno-kryminologiczną na studiach I stopnia.

Wizytówką naszej Katedry są częste seminaria skierowane do szerszego grona odbiorców: akademików i praktyków z różnych dziedzin i obszarów życia społecznego a także działalność Kliniki art. 42 k.k.w. działającej na rzecz więźniów. Współpracujemy z takimi ośrodkami naukowymi i instytucjami życia publicznego, jak: Instytut Nauk Prawnych PAN, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Otwarte Klatki, Uniwersytet Georga-Augusta w Getyndze, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ministerstwo Sprawiedliwości i Sąd Najwyższy.