Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 sierpnia br. zmarł w Warszawie w wielu 79 lat Pan dr hab. Marek Kosewski, emerytowany pracownik naszego Wydziału.

Był utalentowanym i cenionym psychologiem, specjalizującym się w zagadnieniach psychologii agresji, zagadnieniach przestępczości, więziennictwa i patologii więzi międzyludzkich, a w ostatnich latach pracy także psychologii organizacji i komunikacji społecznej.

W naszej pamięci pozostaną jego publikacje i oryginalny dorobek naukowy, ale przede wszystkim On sam: ceniony przez nas kolega i lubiany przez studentów wykładowca.

Pogrzeb odbędzie się 18 sierpnia (wtorek) na cmentarzu na Starych Powązkach, rozpocznie się nabożeństwem żałobnym w kościele św. Boromeusza o godz. 11.00.

Dziekan i Prodziekani
Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji