Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło wyniki konkursów na projekty badawcze. Wśród badań rekomendowanych do finansowania znalazły się dwa projekty z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW:

– W konkursie OPUS projekt realizowany przez dr hab. Dagmarę Woźniakowską-Fajst „Przestępczość i zachowania antyspołeczne nieletnich we współczesnej Polsce”. Ze streszczeniem popularno-naukowym można zapoznać się na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki

– W konkursie PRELUDIUM BIS projekt realizowany przez dr. hab. Mikołaja Pawlaka, prof. UW i dr Martę Kindler „Asystentura międzykulturowa jako instrument polityki integracyjnej: przypadek polskiego systemu edukacyjnego”.  Ze streszczeniem popularno-naukowym można zapoznać się na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki

logo Narodowego Centrum Nauki