Monika Bieniek-Ciarcińska, absolwentka studiów w IPSiR UW – Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja (licencjackich) oraz Kryminologia (magisterskich) – otrzymała za rozprawę pt. „Wykorzystanie profilowania geograficznego w kryminalistyce” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Gruzy stopień naukowy doktora. Stopień nadał Instytut Nauk Prawnych PAN.
Dr Monika Bieniek-Ciarcińska nie tylko zajmuje się pracą naukową, ale również pełni funkcję Naczelnika Wydziału Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Gratulujemy!