Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zgłoszony przez Centrum Analiz Kryminologicznych moduł badawczy „Rozmiary postaw punitywnych wobec przemocy” pozytywnie przeszedł konkurs IDUB: Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza i zostanie zrealizowany w V Priorytetowym Obszarze Badawczym w ramach Środkowoeuropejskiego Sondażu Społecznego.

Postawy punitywne społeczeństwa, opinie obywateli o przestępczości i zachowaniach patologicznych oraz karach kryminalnych i karaniu są przedmiotem zainteresowania kryminologii od kilkudziesięciu lat. Analizom poddawane są w tym zakresie najczęściej: stopień potępienia poszczególnych zachowań będących złamaniem norm społecznych, stosunek do różnego rodzaju kar (np. kary śmierci, dożywotniego pozbawienia wolności) i do ich zaostrzania.

Moduł został opracowany przez zespół w składzie: dr Paweł Ostaszewski – kierownik modułu (Centrum Analiz Kryminologicznych, IPSiR UW), dr Katarzyna Witkowska-Rozpara (Centrum Analiz Kryminologicznych, IPSiR UW), dr hab. Dagmara Woźniakowska (Centrum Analiz Kryminologicznych, IPSiR UW), dr hab. Beata Gruszczyńska, Prof. emeritus UW (Centrum Analiz Kryminologicznych, IPSiR UW), dr Jakub Drapal (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy), mgr Andrzej Uhl (Uniwersytet w Heidelbergu)

Więcej o projekcie: tu