Wykładowcy z Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej dr Elżbieta Bielecka i dr Dariusz Schmidt uczestniczyli w (Transnational Project Meeting) zorganizowanym przez Uniwersytet w Malmö (Szwecja).  

Spotkanie odbyło się w ramach projektu Social Professions for Supporting Youth in European Solidarity Context.

Celem spotkania było omówienie organizacji testowania opracowanego modelu oraz przygotowanie do Szkoły Letniej (czerwiec-lipiec 2022).

Do wyjazdu na Szkołę Letnią przygotowują się nasi wykładowcy oraz 10 studentek naszej specjalizacji wychowanie resocjalizujące. W spotkaniu wezmą udział wykładowcy oraz studentki i studenci z Białegostoku, Szwecji, Litwy i Łotwy. 

Nasze Studentki aktywnie i z zaangażowaniem przygotowują się do wyjazdu. Szczegóły wkrótce. 

Więcej o projekcie na stronie: http://young.uwb.edu.pl