Rektor UW przedstawia podejście władz uczelni do sytuacji związanej z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju oraz odnosi się do podjętej wiosną tego roku decyzji o kształceniu stacjonarnym na Uniwersytecie Warszawskim.