Sekcja Socjologii Miasta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ogłosiła wyniki pierwszej edycji konkursu o nagrodę im. Ewy Kaltenberg-Kwiatkowskiej. Nagroda ta przyznawana jest dla najlepszej monografii z zakresu socjologii miasta lub innych dyscyplin wchodzących w zakres studiów miejskich, wykorzystującej metodologię nauk społecznych. Konkurs organizowany jest co dwa lata, w związku z czym w tegorocznej edycji brały udział przede wszystkim publikacje z 2019 i 2020 roku.

Wyróżnienie w konkursie otrzymała monografia autorstwa dra Łukasza Drozdy pt. Urbanistyka oddolna: Koszmar partycypacji a wytwarzanie przestrzeni. Książka ta ukazała się w 2019 roku nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Łukasz Drozda jest pracownikiem Zakładu Teorii i Metod Pracy Socjalnej w IPSiR. W swojej publikacji opisuje skutki działalności miejskich ruchów społecznych i wpływu oddolnych sposobów wytwarzania przestrzeni na działania z zakresu rewitalizacji w kontekście badań prowadzonych w Warszawie, Stambule i Nowym Jorku.

Więcej informacji o książce i możliwość pobrania książki w trybie otwartego dostępu na stronie wydawcy: https://www.wuw.pl/product-pol-10944-Urbanistyka-oddolna-Koszmar-partycypacji-a-wytwarzanie-przestrzeni-EBOOK.html

Wydanie papierowe jest też dostępne w Bibliotece IPSiR.