W wydawnictwie Routledge ukazała się książka pt. „Ignorance and Change: Anticipatory Knowledge and the European Refugee Crisis” napisana przez dwójkę pracowników naszego instytutu Adrianę Micę i Mikołaja Pawlaka we współpracy z Anną Horolets (IEiAK UW) i Pawłem Kubickim (SGH). Publikacja analizuje kryzys uchodźczy 2015-2016 roku z perspektywy studiów nad ignorancją wskazując jak media, decydenci oraz akademicy zaangażowali się w projektowanie i reifikowanie przyszłości w odniesieniu do kryzysu, systemu azylowego oraz proponowanych rozwiązań politycznych. Książka udziela odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Dlaczego niedawny kryzys nie przyniósł spodziewanej zmiany? Dlaczego tak często dostrzegamy odtwarzanie reżimów ignorancji, nieefektywnej wiedzy i praktyk eksperckich?

Informacje o książce na stronie wydawcy: tutaj

Książka prezentuje wyniki badań prowadzonych w ramach projektu „Zarządzanie europejskim kryzysem uchodźców w sytuacji braku konsensusu. Pojawienie się strategii w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Informacje o badaniach dostępne są na stronie projektu: